Politica de confidentialitate

Evo Biz Studio SRL, utilizatorul de drept cat si proprietarul prezentului site, nu fac uz de date cu caracter personal.
Evo Biz Studio SRL isi ofera serviciile doar persoanelor juridice si limitat la acestea. Datele cerute in completarea formularelor online de pe prezentul site sunt introduse benevol, cu asumarea responsabilitatii, de catre persoanele care le completeaza si sunt date ce ajuta la identificarea companiei interesata de produsele / serviciile / ofertele afisate pe site, cererea expresa a acesteia si reprezentantul legal considerata persoana de contact.
Cu toate acestea, Evo Biz Studio SRL respecta confidentialitatea acestor date, nu se fac public si nici nu se comercializeaza. Totusi, ele pot fi divulgate la cererea extresa a organelor de drept intr-un cadru si temei legal.

Cookies-urile folosite de prezentul site sunt cele care asigura buna functionare a platformei pe care ruleaza site-ul si pentru analiza traficului in ce priveste numarul de accesari si viziatori unici de la Google Analytics, fara a inregistra/salva local date cu privire la adresa vizitatorului sau alte date specifice cu caraceter personal.